Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

chouette
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaolewka olewka
chouette
chouette
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
chouette
8466 be49 390
Reposted frombanitka banitka viagdziejestola gdziejestola
chouette
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
chouette
3648 4468 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
chouette

  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola

August 06 2017

chouette
chouette
chouette
1149 63f7 390
Reposted fromverronique verronique viaClary Clary
chouette
9125 28d1 390
Reposted fromtonguetied tonguetied viagdziejestola gdziejestola
chouette
3956 0cbd 390
Reposted fromtimetolove timetolove viagdziejestola gdziejestola

July 31 2017

chouette
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
chouette
4583 518f 390
Reposted fromcocomove cocomove viagdziejestola gdziejestola
chouette
6703 deff 390
Reposted frommononok mononok viagdziejestola gdziejestola
chouette
4106 d7bb 390
Maria Aniśkowicz "Życiorys" #2
Reposted fromkartoNik kartoNik viagdziejestola gdziejestola
chouette
w chuj za dużo
chouette
Spójrz ile czasu marnujemy czekając na kogoś. 
Reposted frompollystaley pollystaley viagdziejestola gdziejestola
chouette
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola
6749 fcae 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl