Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

chouette
4296 9f04 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viatediousuncle tediousuncle
chouette
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
chouette
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola

June 06 2017

chouette
6372 b417 390
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viagdziejestola gdziejestola
1143 b91e 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viagdziejestola gdziejestola
9145 20b3 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viagdziejestola gdziejestola
chouette
2132 8a75 390
Reposted fromretaliate retaliate viafoods foods

June 05 2017

chouette
3419 1430 390
Reposted fromstayclassy stayclassy viasmaller smaller
chouette
4596 4caf 390
Reposted fromkyte kyte viasmaller smaller
chouette
4808 2d74 390
Reposted fromfilology filology viasmaller smaller
chouette
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

June 03 2017

chouette
6163 fc0a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles

May 25 2017

chouette
6229 bbf7 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola

May 24 2017

chouette
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.

May 23 2017

chouette
4105 f15a 390
Reposted fromhogwarts hogwarts viagdziejestola gdziejestola
chouette
Reposted fromRynn Rynn viamglistyporanek mglistyporanek
chouette
  Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Anna Ficner-Ogonowska - Alibi na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
chouette
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl