Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

chouette
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viagdziejestola gdziejestola
chouette
8950 5a32 390
Reposted fromoll oll viamoth-into-flame moth-into-flame
chouette
9566 5d7b 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaamelinowa amelinowa

August 15 2017

chouette
4448 9be1 390
4934 0066 390
Reposted fromsunlight sunlight viagdziejestola gdziejestola
chouette
9446 8a74 390
Reposted fromtaSowa taSowa viamoth-into-flame moth-into-flame
chouette

August 13 2017

chouette
1672 f2bb 390
chouette
nie można zapomnieć, ale można udawać, że się nie pamięta.
Reposted fromlabellavita labellavita viagdziejestola gdziejestola
chouette
3675 f135 390
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viagdziejestola gdziejestola

August 11 2017

chouette
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viagdziejestola gdziejestola
chouette
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
chouette
2566 432a 390
Reposted fromnonapewno nonapewno viagdziejestola gdziejestola
chouette
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża, zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viagdziejestola gdziejestola
chouette
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
chouette
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
chouette
Reposted fromhalucine halucine viagdziejestola gdziejestola

August 10 2017

chouette
2408 96f9 390
Reposted fromlovebats lovebats viamoth-into-flame moth-into-flame
chouette
Jakby chciał, to by się odezwał. Proste ?
Reposted fromGeniusz Geniusz viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl