Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

chouette
chouette
4379 7ba0 390
Reposted fromzie zie viasmaller smaller
chouette
6405 88f1 390
Reposted fromhormeza hormeza viasmaller smaller

October 20 2017

chouette
7508 8798 390
Reposted fromladymartini ladymartini viasmaller smaller
chouette
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart, a czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart.

I zapominać chcę tak często, jak się da, że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart.
— Myslovitz - Szklany człowiek
Reposted fromvampira vampira viagdziejestola gdziejestola
chouette
Uświadamiam sobie, że przed "później" jest "teraz", którym należy się zająć.
— Gayle Forman - Wróć, jeśli pamiętasz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
chouette
1906 1854 390
Reposted fromkita kita viagdziejestola gdziejestola
chouette
8765 6116 390
chouette
0843 d186 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viagdziejestola gdziejestola

October 19 2017

chouette
2471 e96b 390
Reposted fromvandalize vandalize viaamelinowa amelinowa
chouette
0132 3c79 390
chouette
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viagdziejestola gdziejestola
chouette
1986 e5d7 390
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola
chouette
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viasmaller smaller
chouette
2292 311d 390
Reposted fromkaiee kaiee viatediousuncle tediousuncle

October 17 2017

2071 e810 390
chouette
2594 e247 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasmaller smaller
chouette
4259 f4c1 390
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viasmaller smaller

October 16 2017

chouette
3328 6ef5 390
No co Borszewicz
chouette
9381 5ac5 390
Reposted fromwazelina wazelina viatediousuncle tediousuncle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl