Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

9162 70ce 390

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viaamelinowa amelinowa
chouette
6178 ba69 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaamelinowa amelinowa

March 23 2017

chouette
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
chouette
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasmaller smaller
3767 6ac4 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasmaller smaller
chouette
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viasmaller smaller

March 21 2017

Reposted fromallaturca allaturca viaprettyfoods prettyfoods
chouette
2620 3b07 390
Reposted fromNajada Najada viamoth-into-flame moth-into-flame
chouette
2485 da7e 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viamoth-into-flame moth-into-flame
chouette
1969 7363 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viatediousuncle tediousuncle
chouette
Ta cisza zabija, odezwij się do mnie. Bo chcę Cię mieć na codzień
— a nie budować ze wspomnień..
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
chouette
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty

March 14 2017

chouette
Proszę, dowiedz się. Czemu jest mi tutaj aż tak źle.
Reposted bynatalianakoenzymaanetaxx
chouette
Nic nie boli mnie tak, jak brak Twojego dotyku. Nic tak do mnie nie krzyczy jak Twoje milczenie. Nic tak nie kłuje mnie w oczy, jak Twoja nieobecność.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

March 13 2017

chouette
Reposted fromfalconwing falconwing viaamelinowa amelinowa
chouette
6339 809f 390
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viaamelinowa amelinowa
chouette
9316 319e 390
Reposted fromlady-fraser lady-fraser viaamelinowa amelinowa

March 12 2017

chouette
chouette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl