Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

chouette
6229 bbf7 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola

May 24 2017

chouette
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.

May 23 2017

chouette
4105 f15a 390
Reposted fromhogwarts hogwarts viagdziejestola gdziejestola
chouette
chouette
  Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Anna Ficner-Ogonowska - Alibi na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
chouette
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viagdziejestola gdziejestola
chouette
9908 130d 390
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola
8877 b38f 390

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

8783 76c9 390
chouette
chouette
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viagdziejestola gdziejestola
chouette
3523 7fb8 390
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola

May 21 2017

2688 3d8c 390
Reposted fromgh0re gh0re viachopinfeldziarz chopinfeldziarz
chouette

May 20 2017

chouette
9294 fd0f 390
Reposted fromkyky kyky viagdziejestola gdziejestola
chouette
4214 d4da 390
bardzo.
chouette
7683 6b69 390
chouette
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. - Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada. - Podarło się? - Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi. - Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk
chouette
7840 fe5d 390
Reposted fromGIFer GIFer viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl