Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

chouette
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
Reposted fromniuska niuska viagdziejestola gdziejestola
chouette
4340 f41b 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagdziejestola gdziejestola

June 27 2017

chouette
chouette
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viasmaller smaller
chouette
8545 495c 390
chouette

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....

June 21 2017

4119 942a 390
cacti
Reposted fromstonerr stonerr viagdziejestola gdziejestola
chouette
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
chouette
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty viagdziejestola gdziejestola
chouette
5990 47b4 390
Reposted fromlaoculta laoculta viagdziejestola gdziejestola

June 20 2017

chouette
5006 925b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
chouette
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
chouette
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
chouette
3354 0fa6 390
Reposted fromadaamanth adaamanth viagdziejestola gdziejestola
chouette
5184 7771 390
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
chouette
4812 ab73 390
Reposted fromkaiee kaiee viagdziejestola gdziejestola
chouette
0148 d196 390
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola

June 17 2017

chouette
niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viacytaty cytaty

June 13 2017

9037 1a05 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
chouette
5136 8f7c 390
Wiersze o moim psychiatrze 2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl